Nagrody i stypendia

Nagroda Naukowa im. Józefa Kostrzewskiego, za prace naukowe z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych i inwazyjnych

Program Stypendialny dla osób które uzyskały stopień doktora nauk medycznych z zakresu chorób zakaźnych

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych PTEiLChZ

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14