EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015. W projekcie uczestniczą 22 ośrodki, a jego koordynatorem jest prof. dr hab. Robert Flisiak.

PUBLIKACJE będące wynikiem projektu EpiTer-2

1. Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Janczewska E, Staniaszek A, Gietka A, Mazur W, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Dybowska D, Halota W, Lorenc B, Sitko M, Garlicki A, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Jaroszewicz J, Deroń Z, Czauż-Andrzejuk A, Citko J, Krygier R, Piekarska A, Laurans Ł, Dobracki W, Białkowska J, Tronina O, Pawłowska M. Treatment of HCV infection in Poland at the beginning of the interferon-free era-the EpiTer-2 study. J Viral Hepat. 2018; 25(6): 661-669.

2. Zarębska-Michaluk D, Flisiak R, Jaroszewicz J, Janczewska E, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Horban A, Staniaszek A, Gietka A, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Dybowska D, Halota W, Piekarska A, Sitko M, Garlicki A, Orłowska I, Simon K, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Mazur W, Białkowska J, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Laurans Ł, Deroń Z, Lorenc B, Dobracka B, Tronina O, Pawłowska M. Is Interferon-Based Treatment of Viral Hepatitis C Genotype 3 Infection Still of Value in the Era of Direct-Acting Antivirals? J Interferon Cytokine Res. 2018; 38(2): 93-100.

3. Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Janczewska E, Berak H, Horban A, Sitko M, Garlicki A, Dobracka B, Czauż- Andrzejuk A, Dybowska D, Halota H, Pawłowska M, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Mazur W, Deroń Z, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Orłowska I, Simon K, Piekarska A, Białkowska J, Lorenc B, Krygier R, Staniaszek A, Klapaczyński J, Citko J, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Laurans Ł, Flisiak R. Interferon free therapy with and without ribavirin for genotype 1 HCV cirrhotic patients in the real world experience. Hepat Mon 2018; 18(8): e80761.

4. Janczewska E, Zarębska-Michaluk D, Berak H, Piekarska A, Gietka A, Dybowska D, Mazur W, Belica-Wdowik T, Dobracki W, Tudrujek-Zdunek M, Deroń Z, Buczyńska I, Sitko M, Czauż-Andrzejuk A, Lorenc B, Białkowska-Warzecha J, Citko J, Laurans Ł, Jaroszewicz J, Socha Ł, Tronina O, Adamek B, Horban A, Halota W, Baka-Ćwierz B, Tomasiewicz K, Simon K, Garlicki A, Wawrzynowicz-Syczewska M, Flisiak R. The efficacy of paritaprevir/ritonavir/ombitasvir +dasabuvir and ledipasvir/sofosbuvir is comparable in patients who failed interferon-based treatment with first generation protease inhibitors – a multicenter cohort study. BMC Infect Dis. 2018; 18(1): 580.

5. Zarębska-Michaluk D, Buczyńska I, Simon K, Tudrujek-Zdunek M, Janczewska E, Dybowska D, Sitko M, Dobracka B, Jaroszewicz J, Pabjan P, Klapaczyński J, Laurans Ł, Mazur W, Socha Ł, Tronina O, Parczewski M, Flisiak R. Real World Experience of Chronic Hepatitis C Retreatment with Genotype Specific Regimens in Nonresponders to Previous Interferon-Free Therapy. Can J Gastroenterol Hepatol. 2019: 4029541. doi: 10.1155/2019/4029541. eCollection 2019.

6. Zarębska-Michaluk D, Piekarska A, Jaroszewicz J, Klapaczyński J, Sitko M, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Belica-Wdowik T, Pabjan P, Lorenc B, Czauż-Andrzejuk A, Tronina O, Krygier R, Dobracki W, Buczyńska I, Simon KA, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Citko J, Laurans Ł, Mazur W, Janczewska E, Socha Ł, Deroń Z, Berak H, Flisiak R. Efficacy of 8 versus 12-weeks treatment with Ledipasvir/Sofosbuvir in chronic hepatitis C patients eligible for 8-weeks regimen in real world setting. Arch Med Sci 2019: 86569.

7. Zarębska-Michaluk D, Piekarska A, Jaroszewicz J, Klapaczyński J, Mazur W, Krygier R, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Janczewska E, Pabjan P, Dobracka B, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Sitko M, Garlicki A, Czauż-Andrzejuk A, Citko J, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Laurans Ł, Deroń Z, Buczyńska I, Simon K, Białkowska J, Tronina O, Flisiak R. Comparative effectiveness of 8 versus 12 weeks of Ombitasvir/Paritaprevir/ ritonavir and Dasabuvir in treatment-naïve patients infected with HCV genotype 1b with non-advanced hepatic fibrosis. Adv Med Sci. 2019; 65(1): 12-17.

8. Piekarska A, Jabłonowska E, Garlicki A, Sitko M, Mazur W, Jaroszewicz J, Czauz-Andrzejuk A, Buczyńska I, Simon K, Lorenc B, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Dobracka B, Berak H, Horban A, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Janczewska E, Socha Ł, Laurans Ł, Parczewski M, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Deroń Z, Krygier R, Klapaczyński J, Citko J, Berkan-Kawińska A, Flisiak R. Real life results of direct acting antiviral therapy for HCV infection in HIV-HCV-coinfected patients: Epi-Ter2 study. AIDS
Care 2020; 32(6): 762-769.

9. Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Buczyńska I, Simon K, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Sitko M, Garlicki A, Janczewska E, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Pabjan P, Mazur W, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Horban A, Socha Ł, Klapaczyński J, Piekarska A, Blaszkowska M, Belica-Wdowik T, Dobracka B, Tronina O, Deroń Z, Białkowska-Warzecha J, Laurans Ł, Flisiak R. Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously „difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4. J Gastroenterol Hepatol. 2020; 35: 1238–1246. doi: 10.1111/jgh.14936.

10. Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Lorenc B, Klapaczyński J, Tudrujek-Zdunek M, Sitko M, Mazur W, Janczewska E, Pabjan P, Dybowska D, Buczyńska I, Czauż-Andrzejuk A, Belica-Wdowik T, Berak H, Krygier R, Piasecki M, Dobracka B, Citko J, Piekarska A, Socha Ł, Deroń Z, Tronina O, Laurans Ł, Białkowska J, Tomasiewicz K, Halota W, Simon K, Pawłowska M. Changes in patient profile, treatment effectiveness, and safety during 4 years of access to
interferon-free therapy for hepatitis C virus infection. Pol Arch Intern Med. 2020; 130(2): 163-172.

11. Jaroszewicz J, Pawłowska M, Simon K, Zarębska-Michaluk D, Lorenc B, Klapaczyński J, Tudrujek-Zdunek M, Sitko M, Mazur W, Janczewska E, Paluch K, Dybowska D, Buczyńska I, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Krygier R, Piasecki M, Dobracka B, Citko J, Piekarska A, Socha Ł, Deroń Z, Tronina O, Laurans Ł, Białkowska J, Tomasiewicz K, Halota W, Flisiak R. Low risk of HBV reactivation in a large European
cohort of HCV/HBV coinfected patients treated with DAA. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020; 18, 10: 1045-1054.

12. Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Pabjan P, Łapiński TW, Mazur W, Krygier R, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Janczewska E, Buczyńska I, Simon K, Dobracka B, Citko J, Laurans Ł, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Piekarska A, Sitko M, Białkowska-Warzecha J, Klapaczyński J, Sobala-Szczygieł B, Horban A, Berak H, Deroń Z, Lorenc B, Socha Ł, Tronina O, Flisiak R. Is an 8-week regimen of glecaprevir/pibrentasvir sufficient for all hepatitis C virus infected patients in the real-world experience? J Gastroenterol Hepatol. 2021; 36(7): 1944–1952. https://doi.org/10.1111/jgh.15337

13. Berkan-Kawińska A, Piekarska A, Janczewska E, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Berak H, Horban A, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Buczyńska I, Pazgan-Simon M, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Klapaczyński J, Mazur W, Czauż-Andrzejuk A, Socha Ł, Laurans Ł, Garlicki A, Sitko M, Jaroszewicz J, Citko J, Dobracka B, Krygier R, Białkowska-Warzecha J, Tronina O, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Flisiak R. Real-world effectiveness and safety of direct-acting antivirals in patients with cirrhosis and history of hepatic decompensation: Epi-Ter2 Study. Liver Int. 2021; 41(8): 1789-1801 https://doi.org/10.1111/liv.14858

14. Tronina O, Durlik M, Orłowska I, Lorenc B, Łapiński TW, Garlicki A, Dybowska D, Zarębska-Michaluk D, Tudrujek-Zdunek M, Citko J, Janczewska E, Kaczmarczyk M, Jaroszewicz J, Krygier R, Klapaczyński J, Dobracka B, Białkowska-Warzecha J, Piekarska A, Simon K, Halota W, Pawłowska M, Tomasiewicz K, Flisiak R. Real-world direct-acting antiviral treatment in kidney transplant and hemodialysis patients: the EpiTer-2 multicenter observational study. Ann Gastroenterol. 2021;34(3):438-446. doi: 10.20524/aog.2021.0595.

15. Janczewska E, Kołek MF, Lorenc B, Klapaczyński J, Tudrujek-Zdunek M, Sitko M, Mazur W, Zarębska-Michaluk D, Buczyńska I, Dybowska D, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Krygier R, Jaroszewicz J, Citko J, Piekarska A, Dobracka B, Socha Ł, Deroń Z, Laurans Ł, Białkowska-Warzecha J, Tronina O, Adamek B, Tomasiewicz K, Simon K, Pawłowska M, Halota W, Flisiak R. Factors influencing the failure of interferon-free therapy for chronic hepatitis C: Data from the Polish EpiTer-2 cohort study. World J Gastroenterol. 2021; 27(18): 2177-2192

16. Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Łapiński T, Janczewska E, Dybowska D, Pawłowska M, Halota W, Mazur W, Lorenc B, Janocha-Litwin J, Simon K, Piekarska A, Berak H, Klapaczyński J, Stępień P, Sobala-Szczygieł B, Citko J, Socha Ł, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Sitko M, Dobracka B, Krygier R, Białkowska-Warzecha J, Laurans Ł & Flisiak R. Effectiveness and safety of pangenotypic regimens in the most difficult to treat population of genotype 3 HCV infected cirrhotics. J Clin Med 2021, 10, 3280. https://doi.org/10.3390/jcm10153280

17. Rajewski, P.; Zarębska-Michaluk, D.; Janczewska, E.; Gietka, A.; Mazur, W.; Tudrujek, M.; Tomasiewicz, K.; Belica-Wdowik, T.; Baka-Ćwierz, B.; Dybowska, D.; et al. HCV Genotype Has No Influence on the Incidence of Diabetes—EpiTer Multicentre Study. J. Clin. Med. 2022, 11, 379. https://www.mdpi.com/2077-0383/11/2/379/pdf

18.Zarębska-Michaluk, D.; Jaroszewicz, J.; Parfieniuk-Kowerda, A.; Pawłowska, M.; Janczewska, E.; Berak, H.; Janocha-Litwin, J.; Klapaczyński, J.; Tomasiewicz, K.; Piekarska, A.; et al. Pangenotypic and Genotype-Specific Antivirals in the Treatment of HCV Genotype 4 Infected Patients with HCV Monoinfection and HIV/HCV Coinfection. J. Clin. Med. 2022, 11, 389. https://www.mdpi.com/2077-0383/11/2/389/pdf

19. Rajewski, P.; Zarębska-Michaluk, D.; Janczewska, E.; Gietka, A.; Mazur, W.; Tudrujek-Zdunek, M.; Tomasiewicz, K.; Belica-Wdowik, T.; Baka-Ćwierz, B.; Dybowska, D.; et al. Hepatitis C Infection as a Risk Factor for Hypertension and Cardiovascular Diseases: An EpiTer Multicenter Study. J. Clin. Med. 2022, 11, 5193.
https://doi.org/10.3390/jcm11175193

20.  Zarębska-Michaluk D, Brzdęk M, Jaroszewicz J, Tudrujek-Zdunek M, Lorenc B, Klapaczyński J, Mazur W, Kazek A, Sitko M, Berak H, Janocha-Litwin J, Dybowska D, Supronowicz Ł, Krygier R, Citko J, Piekarska A, Flisiak R. Best therapy for the easiest to treat hepatitis C virus genotype 1b-infected patients. World J Gastroenterol 2022; 28(45): 6380-6396. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i45/6380.htm

21.  Tronina O, Brzdęk M, Zarębska-Michaluk D, Dybowska D, Lorenc B, Janczewska E, Mazur W, Parfieniuk-Kowerda A, Piekarska A, Krygier R, Klapaczyński J, Berak H, Jaroszewicz J, Garlicki A, Tomasiewicz K, Citko J, Flisiak R. Rescue therapy after failure of HCV antiviral treatment with interferon-free regimens. Viruses 2023, 15, 677. https://doi.org/10.3390/v15030677

22.  Jaroszewicz J, Zarębska‑Michaluk D, Janocha‑Litwin J, Parfieniuk‑Kowerda A, Sitko M, Piekarska A, Białkowska J, Dybowska D, Murawska‑Ochab A, Flisiak R. Effectiveness of pangenotypic retreatment of chronic hepatitis C after prior failure of pangenotypic therapies. https://www.mp.pl/paim/issue/article/16400/

23.  Brzdęk M, Zarębska-Michaluk D, Rzymski P, Lorenc B, Kazek A, Tudrujek-Zdunek M, Janocha-Litwin J, Mazur W, Dybowska D, Berak H, Parfieniuk-
Kowerda A, Klapaczyński J, Sitko M, Sobala-Szczygieł B, Piekarska A, Flisiak R. Changes in characteristics of patients with hepatitis C virus-related
cirrhosis from the beginning of the interferon-free era. World J Gastroenterol 2023; 29(13): 2015-2033. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v29/i13/2015.htm

24.  Dybowska D, Zarębska-Michaluk D, Rzymski P, Berak H, Lorenc B, Sitko M, Dybowski M, Mazur W, Tudrujek-Zdunek M, Janocha-Litwin J, Janczewska E, Klapaczyński J, Parfieniuk-Kowerda A, Piekarska A, Sobala-Szczygieł B, Dobrowolska K, Pawłowska M, Flisiak R. Real-world effectiveness and safety of direct-acting antivirals in hepatitis C virus patients with mental disorders. World J Gastroenterol 2023 July 7; 29(25): 4085-4098. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v29/i25/4085.htm

25. Pazgan-Simon M, Jaroszewicz J, Simon K, Lorenc B, Sitko M, Zarębska-Michaluk D, Dybowska D, Tudrujek-Zdunek M, Berak H, Mazur W, Klapaczyński J, Janczewska E, Parfieniuk-Kowerda A, Flisiak R. Real-World Effectiveness and Safety of Direct-Acting Antivirals in Patients with Chronic Hepatitis C and Epilepsy: An Epi-Ter-2 Study in Poland. J. Pers. Med. 2023, 13, 1111. https://doi.org/10.3390/jpm13071111

26. Robert Flisiak, Dorota Zarębska-Michaluk, Hanna Berak, Dorota Dybowska, Marek Sitko, Anna Parfieniuk-Kowerda, Justyna Janocha-Litwin, Ewa Janczewska, Anna Piekarska, Beata Lorenc, Włodzimierz Mazur, Krystyna Dobrowolska, Magdalena Tudrujek-Zdunek, Jakub Klapaczyński, Jerzy Jaroszewicz. Pangenotypic triple versus double therapy in HCV-infected patients after prior failure of direct-acting antivirals. Clin Exp HEPATOL 2023; 9, 3: 193-201. DOI : https://doi.org/10.5114/ceh.2023.130935

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14