EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015. W projekcie uczestniczą 22 ośrodki, a jego koordynatorem jest prof. dr hab. Robert Flisiak.

PUBLIKACJE będące wynikiem projektu EpiTer-2

1: Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Janczewska E, Staniaszek A, Gietka A, Mazur W, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Dybowska D, Halota W, Lorenc B, Sitko M, Garlicki A, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Jaroszewicz J, Deroń Z, Czauż-Andrzejuk A, Citko J, Krygier R, Piekarska A, Laurans Ł, Dobracki W, Białkowska J, Tronina O, Pawłowska M. Treatment of HCV infection in Poland at the beginning of the interferon-free era-the EpiTer-2 study. J Viral Hepat. 2018; 25(6): 661-669.

2: Zarębska-Michaluk D, Flisiak R, Jaroszewicz J, Janczewska E, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Horban A, Staniaszek A, Gietka A, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Dybowska D, Halota W, Piekarska A, Sitko M, Garlicki A, Orłowska I, Simon K, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Mazur W, Białkowska J, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Laurans Ł, Deroń Z, Lorenc B, Dobracka B, Tronina O, Pawłowska M. Is Interferon-Based Treatment of Viral Hepatitis C Genotype 3 Infection Still of Value in the Era of Direct-Acting Antivirals? J Interferon Cytokine Res. 2018; 38(2): 93-100.

3: Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Janczewska E, Berak H, Horban A, Sitko M, Garlicki A, Dobracka B, Czauż- Andrzejuk A, Dybowska D, Halota H, Pawłowska M, Tudrujek M, Tomasiewicz K, Mazur W, Deroń Z, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Orłowska I, Simon K, Piekarska A, Białkowska J, Lorenc B, Krygier R, Staniaszek A, Klapaczyński J, Citko J, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Laurans Ł, Flisiak R. Interferon free therapy with and without ribavirin for genotype 1 HCV cirrhotic patients in the real world experience. Hepat Mon 2018; 18(8): e80761.

4: Janczewska E, Zarębska-Michaluk D, Berak H, Piekarska A, Gietka A, Dybowska D, Mazur W, Belica-Wdowik T, Dobracki W, Tudrujek-Zdunek M, Deroń Z, Buczyńska I, Sitko M, Czauż-Andrzejuk A, Lorenc B, Białkowska-Warzecha J, Citko J, Laurans Ł, Jaroszewicz J, Socha Ł, Tronina O, Adamek B, Horban A, Halota W, Baka-Ćwierz B, Tomasiewicz K, Simon K, Garlicki A, Wawrzynowicz-Syczewska M, Flisiak R. The efficacy of paritaprevir/ritonavir/ombitasvir +dasabuvir and ledipasvir/sofosbuvir is comparable in patients who failed interferon-based treatment with first generation protease inhibitors – a multicenter cohort study. BMC Infect Dis. 2018; 18(1): 580.

5: Zarębska-Michaluk D, Buczyńska I, Simon K, Tudrujek-Zdunek M, Janczewska E, Dybowska D, Sitko M, Dobracka B, Jaroszewicz J, Pabjan P, Klapaczyński J, Laurans Ł, Mazur W, Socha Ł, Tronina O, Parczewski M, Flisiak R. Real World Experience of Chronic Hepatitis C Retreatment with Genotype Specific Regimens in Nonresponders to Previous Interferon-Free Therapy. Can J Gastroenterol Hepatol. 2019: 4029541. doi: 10.1155/2019/4029541. eCollection 2019.

6. Zarębska-Michaluk D, Piekarska A, Jaroszewicz J, Klapaczyński J, Sitko M, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Belica-Wdowik T, Pabjan P, Lorenc B, Czauż-Andrzejuk A, Tronina O, Krygier R, Dobracki W, Buczyńska I, Simon KA, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Citko J, Laurans Ł, Mazur W, Janczewska E, Socha Ł, Deroń Z, Berak H, Flisiak R. Efficacy of 8 versus 12-weeks treatment with Ledipasvir/Sofosbuvir in chronic hepatitis C patients eligible for 8-weeks regimen in real world setting. Arch Med Sci 2019: 86569.

7: Zarębska-Michaluk D, Piekarska A, Jaroszewicz J, Klapaczyński J, Mazur W, Krygier R, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Janczewska E, Pabjan P, Dobracka B, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Sitko M, Garlicki A, Czauż-Andrzejuk A, Citko J, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Laurans Ł, Deroń Z, Buczyńska I, Simon K, Białkowska J, Tronina O, Flisiak R. Comparative effectiveness of 8 versus 12 weeks of Ombitasvir/Paritaprevir/ ritonavir and Dasabuvir in treatment-naïve patients infected with HCV genotype 1b with non-advanced hepatic fibrosis. Adv Med Sci. 2019; 65(1): 12-17.

8: Piekarska A, Jabłonowska E, Garlicki A, Sitko M, Mazur W, Jaroszewicz J, Czauz-Andrzejuk A, Buczyńska I, Simon K, Lorenc B, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Dobracka B, Berak H, Horban A, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Janczewska E, Socha Ł, Laurans Ł, Parczewski M, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Deroń Z, Krygier R, Klapaczyński J, Citko J, Berkan-Kawińska A, Flisiak R. Real life results of direct acting antiviral therapy for HCV infection in HIV-HCV-coinfected patients: Epi-Ter2 study. AIDS
Care 2020; 32(6): 762-769.

9: Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Buczyńska I, Simon K, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Sitko M, Garlicki A, Janczewska E, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Pabjan P, Mazur W, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Horban A, Socha Ł, Klapaczyński J, Piekarska A, Blaszkowska M, Belica-Wdowik T, Dobracka B, Tronina O, Deroń Z, Białkowska-Warzecha J, Laurans Ł, Flisiak R. Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously „difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Nov 16. doi: 10.1111/jgh.14936.

10: Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Lorenc B, Klapaczyński J, Tudrujek-Zdunek M, Sitko M, Mazur W, Janczewska E, Pabjan P, Dybowska D, Buczyńska I, Czauż-Andrzejuk A, Belica-Wdowik T, Berak H, Krygier R, Piasecki M, Dobracka B, Citko J, Piekarska A, Socha Ł, Deroń Z, Tronina O, Laurans Ł, Białkowska J, Tomasiewicz K, Halota W, Simon K, Pawłowska M. Changes in patient profile, treatment effectiveness, and safety during 4 years of access to
interferon-free therapy for hepatitis C virus infection. Pol Arch Intern Med. 2020; 130(2): 163-172.

11: Jaroszewicz J, Pawłowska M, Simon K, Zarębska-Michaluk D, Lorenc B, Klapaczyński J, Tudrujek-Zdunek M, Sitko M, Mazur W, Janczewska E, Paluch K, Dybowska D, Buczyńska I, Czauż-Andrzejuk A, Berak H, Krygier R, Piasecki M, Dobracka B, Citko J, Piekarska A, Socha Ł, Deroń Z, Tronina O, Laurans Ł, Białkowska J, Tomasiewicz K, Halota W, Flisiak R. Low risk of HBV reactivation in a large European
cohort of HCV/HBV coinfected patients treated with DAA. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020; 18, 10: 1045-1054.

12: Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Pabjan P, Łapiński TW, Mazur W, Krygier R, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Janczewska E, Buczyńska I, Simon K, Dobracka B, Citko J, Laurans Ł, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Piekarska A, Sitko M, Białkowska-Warzecha J, Klapaczyński J, Sobala-Szczygieł B, Horban A, Berak H, Deroń Z, Lorenc B, Socha Ł, Tronina O, Flisiak R. Is an 8-week regimen of glecaprevir/pibrentasvir sufficient for all hepatitis C virus infected patients in the real-world experience? J Gastroenterol Hepatol. 2020 Nov 10. doi: 10.1111/jgh.15337.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14