Polska Grupa Ekspertów HCV

Krzysztof Tomasiewicz (przewodniczący)

Robert Flisiak

Jerzy Jaroszewicz

Piotr Małkowski

Małgorzata Pawłowska

Anna Piekarska

Krzysztof Simon

Dorota Zarębska-Michaluk

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14