Polska Grupa Ekspertów HBV

Robert Flisiak (przewodniczący)

Waldemar Halota

Jerzy Jaroszewicz

Jacek Juszczyk

Piotr Małkowski

Małgorzata Pawłowska

Anna Piekarska

Krzysztof Simon

Krzysztof Tomasiewicz

Marta Wawrzynowicz-Syczewska

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14