Bazy danych – źródła dodatkowych informacji

Platforma Edukacyjna HIV/AIDS: http://www.hiv-aids.edu.pl

Krajowy konsultant ds chorób zakaźnych: http://www.zakazny.pl/index.php/krajowy-konsultant

Główny Inspektor Sanitarny Kraju: http://www.gis.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://www.pzh.gov.pl

Przegląd Epidemiologiczny: http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14