Zarząd główny

Prezes

Prof. Robert Flisiak

Wiceprezesi

Prof. Małgorzata Pawłowska

Dr hab. Krzysztof Tomasiewicz

Skarbnik

Dr med. Alicja Kalinowska

Sekretarz

Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk

Członkowie

Prof. Michal Garlicki

Prof. Waldemar Halota

Dr hab. Jerzy Jaroszewicz

Dr hab. Dorota Kozielewicz

Prof. Magdalena Marczyńska

Prof. Anatol Panasiuk

Prof. Sławomir Pancewicz

Prof. Anna Piekarska

Prof. Krzysztof Simon

Dr med. Dorota Zarębska-Michaluk

Komisja Rewizyjna

Prof. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz

Dr med. Izabela Chudzicka-Strugała

Dr hab. Maciej Kondrusik

Prof. Andrzej Szkaradkiewicz

Dr med. Barbara Zwoździak

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

doctors@umb.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14