Zarząd główny

Prezes

Prof. dr hab. Robert Flisiak

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz

Skarbnik

Dr med. Alicja Kalinowska

Sekretarz

Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk

Członkowie

prof. dr hab. Aleksander Garlicki

dr hab. Jerzy Jaroszewicz

prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

prof. dr hab. Magdalena Marczyńska

dr hab. Anita Olczak

prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

prof. dr hab. Anna Piekarska

dr hab. Katarzyna Sikorska

prof. dr hab. Krzysztof Simon

dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

Komisja Rewizyjna

dr med. Monika Pazgan-Simon, Przewodnicząca

dr med. Barbara Sobala-Szczygieł, Wiceprzewodnicząca

dr med. Barbara Zwoździak, Sekretarz

dr med. Izabela Chudzicka-Strugała

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14