Oddziały terenowe

Oddział Białostocki

prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel.85 831 65 14

 

Oddział Bydgosko-Toruński

Dr n.med. Anita Olczak
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK
Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325-56-97, fax 52 345-71-95

Oddział Gdański

Dr hab.med. Katarzyna Sikorska
Klinika Chorób Zakaźnych GUM
Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
tel/fax 58 341-28-87

Oddział Kielecki

Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

25-640 Kielce ul. Radiowa 7

tel. 41 363-71-46

 

Oddział Krakowski

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UMK
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
tel. 12 424-73-40, tel./fax 424-73-80

Oddział Lubelski

dr hab. Joanna Krzowska-Firych
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM
tel./fax 81 747-66-34

Oddział Łódzki

Prof. dr hab. Anna Piekarska

Oddział Podkarpacki
Oddział Poznański
 
dr med. Jan Flieger
 
Oddział Szczeciński

dr med. Joanna Zadrożna

Oddział Śląski
dr hab. Brygida Adamek
Oddział Warszawski
dr hab. Ewa Siwak
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel. 22 33-55-330

Oddział Dolnośląski
Dr med. Monika Pazgan-Simon
Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14