Oddziały terenowe

Oddział Białostocki

Prof.dr hab. Tadeusz W. Łapiński
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 74-09-490

 

Oddział Bydgosko-Toruński

Dr n.med. Anita Olczak
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK
Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325-56-97, fax 52 345-71-95

Oddział Gdański

Dr hab.med. Katarzyna Sikorska
Klinika Chorób Zakaźnych GUM
Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
tel/fax 58 341-28-87

Oddział Kielecki

Dr Dorota Zarębska-Michaluk

25-640 Kielce ul. Radiowa 7

tel. 41 363-71-46

 

Oddział Krakowski

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UMK
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
tel. 12 424-73-40, tel./fax 424-73-80

Oddział Lubelski

Dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM
Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel./fax 81 747-66-34

Oddział Łódzki

Prof. dr hab. Anna Piekarska

Oddział Podkarpacki

mgr Bożena Konecka-Szydełko – Dział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji SanEpid w Rzeszowie
ul. Zwiadowców 10, 35-303 Rzeszów

Oddział Poznański

Dr n. med. Jan Flieger

 

Oddział Szczeciński

Prof.dr hab.Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Oddział Śląski
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Oddział Warszawski
Dr Karolina Pyziak-Kowalska
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel. 22 33-55-330

Oddział Dolnośląski
Dr med. Monika Pazgan-Simon
Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14