Oddziały terenowe

Oddział Białostocki

Prof.dr hab. Sławomir A.Pancewicz
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 74-09-514, 74-09-519, fax 74-09-515

neuroin@umwb.edu.pl

Oddział Bydgosko-Toruński

Dr n.med. Anita Olczak
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK
Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325-56-97, fax 52 345-71-95

anita_olczak@interia.pl

Oddział Gdański

Dr hab.med. Katarzyna Sikorska
Klinika Chorób Zakaźnych GUM
Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
tel/fax 58 341-28-87

pteilchz@gumed.edu.pl

Oddział Kielecki

Dr Dorota Zarębska-Michaluk

tel. 41 363-71-46

Oddział Krakowski

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UMK
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
tel. 12 424-73-40, tel./fax 424-73-80

listy@pteilchz.pl

Oddział Lubelski

Dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM
Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel./fax 81 747-66-34

tomaskdr@poczta.fm

Oddział Łódzki

Dr n.med. Elżbieta Jabłonowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
tel. 42-251-61-20, 251-62-65, fax 659-58-18

annapiekar@op.pl

Oddział Podkarpacki

Mgr Waldemar Burzyński
ul. Zwiadowców 10, 35-303 Rzeszów

waldek_epid@wp.pl

Oddział Poznański

Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM
Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
tel. 61 853-61-28

szkaradkiewicza@poczta.onet.pl

Oddział Szczeciński

Dr n.med. Jolanta Niścigorska-Olsen
Klinika Chorób Zakaźnych PAM
Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 431 62 42, fax 431 65 96

j.niscigorska-olsen@wp.pl

Oddział Śląski
Dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek
IDClinik, ul. Janowska 19, 41-400 Mysłowice
tel. 32 616-13-94

e.janczewska@poczta.fm

Oddział Warszawski
Dr Karolina Pyziak-Kowalska
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel. 22 33-55-330

warszawa@pteilchz.org.pl

Oddział Dolnośląski
Dr n.med. Paweł Piszko
Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

pawelp62@wp.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

doctors@umb.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14