POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

COVID-19

3 Forum Wirusologiczne odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 3-4 lipca 2020

Program skierowany będzie do lekarzy chorób zakaźnych i wszystkich innych specjalności, którzy chcą skorzystać z wiedzy wykładowców i ekspertów PTEiLChZ na temat zakażeń wirusowych SARS-CoV-2, HBV, HCV, HIV i innych.

forumwirusologiczne.pl

N

Najnowsze konferencje

Bierzemy udzial i organizujemy spotkania i konferencje naukowe.

N

Nagrody i stypendia

Nasze Towarzystwo wspiera naukowców udzielając wsparcia stypendialnego.

N

Program badawczy EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14