POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Konferencja naukowo-szkoleniowa

„Współczesne problemy w chorobach zakaźnych”

Bydgoszcz
22-23 września 2023

 

Kursy i szkolenia ESCMID w roku 2023

Możliwość aplikowania o granty wyjazdowe (na przykład Pécs 31 maja- 2 czerwca, „Hot topics of infectious diseases and clinical microbiology in Central and Eastern Europe” – do 23 lutego 2023).
N

Program badawczy SARSTer

N

Najnowsze konferencje

Bierzemy udzial i organizujemy spotkania i konferencje naukowe.

N

Program badawczy EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14