POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Posiedzenie ZG PTEiLChZ, odbędzie się w dniu 11 października 2019, godz. 19:00-20:00 w trakcie 6 Akademii Nowoczesnej Hepatologii, w Warszawie w hotelu Radisson Collection, ul. Grzybowska 24

N

Najnowsze konferencje

Bierzemy udzial i organizujemy spotkania i konferencje naukowe.

N

Nagrody i stypendia

Nasze Towarzystwo wspiera naukowców udzielając wsparcia stypendialnego.

N

Program badawczy EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

doctors@umb.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14