POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

W związku z katastrofą humanitarną na Ukrainie, będącą wynikiem rosyjskiej agresji, po konsultacji w ramach ZG PTEiLChZ dokonaliśmy darowizny na rzecz pomocy Ukrainie, poprzez wpłatę 20 000 PLN na stosowne konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Wiemy, że pieniądze nie są w stanie zapobiec tragedii ludzkiej, ale mamy nadzieję, że nasza darowizna będąca też symbolicznym wsparciem narodu Ukraińskiego, przyczyni się choćby w minimalnym stopniu do uratowania czyjegoś życia lub poprawy jego jakości w tych trudnych chwilach. Zarząd Główny PTEiLChZ

N

Program badawczy SARSTer

N

Najnowsze konferencje

Bierzemy udzial i organizujemy spotkania i konferencje naukowe.

N

Program badawczy EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14