pteilchz003005.gif
 
Prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska
Prezes
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓWW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz003003.gif
pteilchz003002.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz003001.gif
p_start1.gif
Prezydium
Członkowie
Prof. dr hab. med. Aleksander Garlicki
Prof. dr hab. med. Waldemar Halota
Prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska
Prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska
Prof. dr hab. med. Anatol Panasiuk
Dr hab. med. Sławomir A. Pancewicz
Dr hab. med. Anna Piekarska
Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
Prof. dr hab. med. Wojciech Służewski
Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz
Komisja Rewizyjna
Prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Dr n. med. Barbara Zwoździak
Dr n.med. Izabela Chudzicka-Strugała
Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego:
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Zarząd Główny
Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: (052) 325-56-05, fax: (052) 345-71-95
kikchzak@cm.umk.pl
ZARZĄD GŁÓWNY
e-mail:
Prof. dr hab. med. Robert Flisiak

Dr n.med. Dorota Kozielewicz

Dr n.med. Ewa Smukalska

Dr hab. n. med. Andrzej Horban