Współpraca

Informujemy że Polskie Towarzystwo Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych objęło patronatem
dwumiesięcznik „Forum Zakażeń”, oraz kampanię edukacyjną „Zaszczep się wiedzą”.

Pozostałe linki

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

doctors@umb.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14